Hasap açmak

Ulanyjy ady hökmünde we habarlaşmak üçin ulanylýar.
Türkmen elipbiýinde adyňyzy ýazyň.
Türkmen elipbiýinde familiýaňyzy ýazyň.
Azyndan 8 belgili, içinde harp we san bolmaly, çylşyrymly bolmaly.
Açarsözi täzeden ýazyň. Ýokarky ýazanyňyza deň bolmaly.